Thursday, November 1, 2012

Bài thơ: "Cây dây leo"
Hôm nay cô Ngà sẽ dạy cho các bạn bài thơ: "Cây dây leo"
Các bạn nhìn xem cô có cây gì trên bảng nè. Cây dây leo là loại cây thân mềm, cọng nhỏ có đặc điểm vươn dài, và thân uốn vào các cây, hay dây tựa hay trườn dứoi đất.
Có loại làm hoa kiểng (như: hoa Quỳnh Anh, Tigôn,...); có loại là trồng ăn quả (Dây Bầu, Bí, Mướp,...); loại dây trồng lấy củ (Sắn dây,...), Rau ( Mồng tơi, Muống,...)

Cả lớp nghe cô đọc hết bài thơ: "Cây dây leo"
     "Cây dây leo.
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ
Và nghển cổ
Lên trời cao
Hỏi vì sao
Cây trả lời
Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Tắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp.”Cô đọc lại bài thơ lại lần thứ 2 và các bạn lặp lại theo cô nha!
Sau đó cô sẽ dạy cho các bạn đọc từng đoạn và đọc hết bài.


Bài thơ này có vần lặp lại và câu ngắn nên các bạn lớp mình học rất nhanh. Bây giờ ai xung phong lên đọc cho cô và các bạn cùng nghe nào!
- Cô Ngà mời bạn Ana.

Bạn Ana tuy là cũng chưa thuộc trọn vẹn bài thơ nhưng có tinh thần phát biểu rất đáng khen.

Cô mời bạn Khánh Quỳnh lên đọc cho lớp mình cùng nghe nè.

LyLy cũng xung phong lên đọc thơ cho các bạn cùng nghe nha!


A. Hưng, Titan, Thịnh Anh cùng lên đọc bài thơ. Ba bạn trai cũng chưa nhớ hết bài nhưng cũng rất cố gắng đọc rất to cho cô và các bạn nghe.
Hôm nay các bạn học rất giỏi.
Cả lớp, "Trời ta-Ta đứng" vận động bài "trời nắng-trời mưa"
- "Kết nhóm, kết nhóm - Nhóm mấy? nhóm mấy?"
- Các bạn kết thành 2 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn
- Các bạn sẽ về nhóm và dán những bông hoa và lá cho cây dây leo này nha!-Nhóm bạn Titan, LyLy, Ana, Thịnh Anh. Bạn thì dán lá, bạn thì dán hoa.

- Nhóm bạn Sâu, K.Quỳnh, Su, A. Hưng cũng chia ra và dán rất khéo léo

- Nhóm mình đã xong rồi, cùng yeah nào!

Cùng xem lại sản phẩm cùa 2 nhóm nha!


Cả lớp mình học và làm bài tập rất giỏi, cô Ngà khen cả lớp.

No comments:

Post a Comment